Zakis resa

  • Zaki och dom globala hållbarhetsmålen, omslag.

Zakis resa genom dom globala hållbarhetsmålen är en bilderbok för äldre förskolebarn, skriven som en del av ett forskningsprojekt om hållbarhet och kommunikation på Linköpings universitet. Målet är att kommunicera FN:s globala hållbarhetsmål på ett åldersanpassat och positivt sätt.

Boken följer Zaki genom hens vardag en dag år 2030, när FN:s hållbarhetsmål äntligen är uppnådda.

Varje uppslag är en detaljfylld bild i tusch och datorfärgläggning.