Samarbetet mellan hem och skola

En bok i Natur & Kulturs lärpocketserie, handböcker för skolpersonal och föräldrar. Författare är Helene Wallerstedt.

Illustrationerna är vinjetter i gråskala som illustrerar olika situationer.